دپو مقدار قابل توجهی سنگ معدن غیر مجاز توسط فردی با هویت معلوم در یک سوله در شهرک صنعتی |
کشف بیش از ۵ تن سنگ معدن غیر مجاز در اسفراین 24 بهمن 1398
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین :

کشف بیش از ۵ تن سنگ معدن غیر مجاز در اسفراین

اسفراین - فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف 5 تن 839 کیلوگرم سنگ معدن غیر مجاز به ارزش بیش از 460میلیون ریال خبر داد.