دکتر فاطمه نوروزیان |
هیچ مورد مثبتی در هرمزگان گزارش نشده است 06 اسفند 1398
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

هیچ مورد مثبتی در هرمزگان گزارش نشده است

بندرعباس - مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هیچ مورد مثبتی در هرمزگان گزارش نشده و چند مورد مشکوک به کرونا در استان تحت نظر هستند و نمونه برداری از آنها انجام شده که تا به امروز آزمایش یکی از آنها منفی اعلام شده است.