دکتر محمدعلی شجاعی |
ظرفیت سپاه را داشته های خود می دانیم 28 شهریور 1398
استاندار خراسان شمالی:

ظرفیت سپاه را داشته های خود می دانیم

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: هرگاه برنامه ای در سطح استان داشتیم ظرفیت سپاه را داشته های خود دانسته و همیشه ظرفیت سپاه و همچنین دیگر ارکان نظام در کنار ما بوده است و همیشه سعی کرده ایم در کنار هم که نعمتی بزرگ است در خدمت مردم باشیم.

تاکید استاندار خراسان شمالی برمهارت آموزی نوجوانان بدسرپرست 29 اردیبهشت 1398

تاکید استاندار خراسان شمالی برمهارت آموزی نوجوانان بدسرپرست

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، دکتر محمدعلی شجاعی در بازدید از مرکز نگهداری نوجوانان پسر بدسرپرست و بی سرپرست طنین احسان، اظهار داشت: از ابتدای سال تلاش کردیم علاوه بر شنیدن مسائل و مشکلات به صورت عملی از مراکز مربوط به […]

تاکید استاندار خراسان شمالی برمهارت آموزی نوجوانان بدسرپرست 29 اردیبهشت 1398

تاکید استاندار خراسان شمالی برمهارت آموزی نوجوانان بدسرپرست

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، دکتر محمدعلی شجاعی در بازدید از مرکز نگهداری نوجوانان پسر بدسرپرست و بی سرپرست طنین احسان، اظهار داشت: از ابتدای سال تلاش کردیم علاوه بر شنیدن مسائل و مشکلات به صورت عملی از مراکز مربوط به […]

تاکید استاندار خراسان شمالی برمهارت آموزی نوجوانان بدسرپرست 29 اردیبهشت 1398

تاکید استاندار خراسان شمالی برمهارت آموزی نوجوانان بدسرپرست

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، دکتر محمدعلی شجاعی در بازدید از مرکز نگهداری نوجوانان پسر بدسرپرست و بی سرپرست طنین احسان، اظهار داشت: از ابتدای سال تلاش کردیم علاوه بر شنیدن مسائل و مشکلات به صورت عملی از مراکز مربوط به […]