دکتر مصطفی جوانیان |
شناسایی دو فرد مشکوک به کرونا در بابل 01 اسفند 1398
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران :

شناسایی دو فرد مشکوک به کرونا در بابل

ساری - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران از شناسایی 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل خبر داد.