دکتر نادر نیک پرست |
تزریق ۲۹۵ دوز واکسن کرونا دراسفراین 09 فروردین 1400
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین؛

تزریق ۲۹۵ دوز واکسن کرونا دراسفراین

اسفراین- ۲۹۵ دوز واکسن کرونا در اسفراین به گروه های هدف تزریق شد.