دیدار پدر و مادر |
اگر دیدار پدر و مادر مستحب است، اما آزار رساندن به آنها حرام است 08 فروردین 1399
امام جمعه یزد

اگر دیدار پدر و مادر مستحب است، اما آزار رساندن به آنها حرام است

یزد- امام جمعه یزد گفت: ما نباید واجب را ترک کنیم، اما گاهی لازم است که به ترک مستحب نیز بپردازیم، اگر دیدار پدر و مادر مستحب است، اما آزار رساندن به آنها حرام است و مردم باید به این مسائل دقت داشته باشند.