دیسپاچینگ و کنترل شبکه برق منطقه‌‌ای یزد |
۸۸۳ مانور بدون خطا در مرکز دیسپاچینگ برق منطقه‌ای یزد 03 دی 1399
 ثبت رکورد جدید برای برق منطقه‌ای یزد در مانورهای بدون اشتباه

۸۸۳ مانور بدون خطا در مرکز دیسپاچینگ برق منطقه‌ای یزد

یزد- رئیس اداره دیسپاچینگ و کنترل شبکه برق منطقه‌‌ای یزد، با اشاره به 883 مورد مانور بدون اشتباه در هشت ماهه سال ۹۹، از ثبت رکورد جدید برای این شرکت خبر داد.