رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی |
راه اندازی اولین مدرسه ویژه دانش آموزان دارای اختلال طیف اتیسم در خراسان شمالی 31 مرداد 1398
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی :

راه اندازی اولین مدرسه ویژه دانش آموزان دارای اختلال طیف اتیسم در خراسان شمالی

بجنورد - رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی از راه اندازی نخستین مدرسه ویژه دانش آموزان دارای اختلال طیف اتیسم در شهرستان بجنورد خبر داد و گفت: تاکنون خانواده های زیادی برای ثبت نام فرزندان خود اقدام کرده اند.