رئیس اتحادیه قصابان |
کاهش قیمت مرغ در خراسان شمالی 24 فروردین 1399
رئیس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی:

کاهش قیمت مرغ در خراسان شمالی

رئیس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی گفت: قیمت مرغ امروز دوباره در این استان کاهش یافت.