رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد |
رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد از افزایش قیمت نهاده های دامی انتقاد کرد 01 اردیبهشت 1399
رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد:

رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد از افزایش قیمت نهاده های دامی انتقاد کرد

بجنورد- رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد انتقاد خود را به افزایش قیمت نهاده های دامی عنوان کرد.