رئیس اداره آموزش و پرورش پردیس |
تعطیلی مدارس پردیس و رودهن در شیفت عصر امروز 30 دی 1398
رئیس اداره آموزش و پرورش پردیس :

تعطیلی مدارس پردیس و رودهن در شیفت عصر امروز

پردیس - رئیس اداره آموزش و پرورش پردیس از تعطیلی شیفت عصر مدارس پردیس برای روز دوشنبه ۳۰ دی ماه خبر داد.