رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه |
۴ هزار متر مربع از عرصه های ملی فیروز کوه رفع تصرف شد 09 دی 1398
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه :

۴ هزار متر مربع از عرصه های ملی فیروز کوه رفع تصرف شد

فیروزکوه - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه گفت: جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ۴۰۸۵ مترمربع از عرصه های ملی فیروزکوه رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.