رئیس اداره پارک ملی دز |
دستگیری شکارچیان متخلف پارک ملی دز 17 آبان 1398
رئیس اداره پارک ملی دز :

دستگیری شکارچیان متخلف پارک ملی دز

دزفول - رئیس اداره پارک ملی دز از شناسایی و دستگیری چند شکارچی متخلف در پارک دز خبر داد و گفت : شکارچیان متخلف پس از آن به مراجع قضایی تحویل داده شدند.