رئیس بخش بهره برداری خطوط انتقال گاز |
قطع گاز شهرستان بافق؛ لوله های مورد نیاز از سوی شرکت گاز یزد تامین شد 26 آذر 1399

قطع گاز شهرستان بافق؛ لوله های مورد نیاز از سوی شرکت گاز یزد تامین شد

یزد-رییس روابط عمومی شرکت گاز یزد گفت: گاز مردم بافق به علت ترک برداشتن لوله اصلی انتقال گاز به شهرستان بافق قطع شده است و کار تعمیر خط انتقال در حال انجام است و به زودی گاز وصل می شود.