رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری |
راه اندازی ۶۷ گلخانه در چهار محال و بختیاری 18 آذر 1398
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری :

راه اندازی ۶۷ گلخانه در چهار محال و بختیاری

شهرکرد - رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از راه اندازی ۶۷ گلخانه در استان خبر داد و گفت: دو میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی این تعداد گلخانه در نظر گرفته شده است.