رئیس دادگستری کاشان |
برخورد جدی با افراد و واحدهای متخلف در کاشان 13 آذر 1398
رئیس دادگستری کاشان :

برخورد جدی با افراد و واحدهای متخلف در کاشان

کاشان - رئیس دادگستری کاشان از برخورد جدی متولیان تنظیم بازار با افراد و واحدهای متخلف خبر داد و گفت: با افراد و واحدهایی که بخواهند با افزایش غیرمنطقی و غیرمعقول قیمت ها مردم را تحت فشار قرار دهند و زمینه ناراحتی آن ها را فراهم کنند برخورد می شود.