رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز |
افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق در بیمارستان شهید رجایی کرج 12 آبان 1398
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرج:

افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق در بیمارستان شهید رجایی کرج

کرج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق و همچنین بخش های اکوکاردیوگرافی و گاما اسکن در بیمارستان شهید رجایی کرج خبر داد.