رئیس دانشگاه کردستان |
تحصیل ۴۹۲ دانشجوی خارجی در کردستان 12 آذر 1398
رئیس دانشگاه کردستان :

تحصیل ۴۹۲ دانشجوی خارجی در کردستان

سنندج - رئیس دانشگاه کردستان از تحصیل 492 دانشجوی خارجی در این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه کردستان مشغول به تحصیل هستند.