رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی |
صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال 21 دی 1398
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی :

صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از صادرات  ۱۷۵ هزارتن سیب از استان به خارج از کشور تا پایان امسال خبر داد.

برداشت ۷۰ کیلوگرم زعفرا ن از مزارع آذربایجان غربی 18 آبان 1398
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

برداشت ۷۰ کیلوگرم زعفرا ن از مزارع آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی برداشت ۷۰ کیلوگرم زعفران از مزارع زیر کشت این محصول در استان خبر داد.