رئیس سازمان شیلات کشور |
لرستان آینده خوبی در حوزه تولید پایدار محصولات کشاورزی خواهد داشت 15 بهمن 1398
رئیس سازمان شیلات کشور :

لرستان آینده خوبی در حوزه تولید پایدار محصولات کشاورزی خواهد داشت

خرم‌آباد - رئیس سازمان شیلات کشور گفت: لرستان آینده خوبی در حوزه تولید پایدار محصولات کشاورزی خواهد داشت زیرا در این استان بنیان کار اصولی گذاشته شده است.