رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد |
کشف ۳ میلیارد ریال مواد غذایی فاسد در یزد 17 دی 1398
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد :

کشف ۳ میلیارد ریال مواد غذایی فاسد در یزد

یزد - رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد از کشف ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در یک کارگاه در شهرستان یزد خبر داد.