رسول جلیلی |
صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال ۲۱ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی :

صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از صادرات  ۱۷۵ هزارتن سیب از استان به خارج از کشور تا پایان امسال خبر داد.

پرداخت ۹۲ درصد مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی ۱۱ دی ۱۳۹۸
رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی :

پرداخت ۹۲ درصد مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت ۹۲ درصدی مطالبات چغندرکاران استان خبر داد.

برداشت ۷۰ کیلوگرم زعفرا ن از مزارع آذربایجان غربی ۱۸ آبان ۱۳۹۸
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

برداشت ۷۰ کیلوگرم زعفرا ن از مزارع آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی برداشت ۷۰ کیلوگرم زعفران از مزارع زیر کشت این محصول در استان خبر داد.