رفتار مصرف مشترکان برق |
لزوم برنامه‌ریزی منطقی و جامعه شناسانه برای بهبود رفتار مصرف مشترکان برق ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

لزوم برنامه‌ریزی منطقی و جامعه شناسانه برای بهبود رفتار مصرف مشترکان برق

یزد- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد گفت: بررسی و برنامه‌ریزی درست، منطقی و جامعه شناسانه برای بهبود رفتار مصرف مشترکان در سال‌جاری جزو رویکرد اصلی این شرکت است که برای تحقق آن باید اقدام شود.