رفع مشکل پسماند و کاهش زباله تولیدی در شهرستان رودسر |
وضعیت زباله در شهرستان رودسر به حد قرمز رسیده است ۲۱ آذر ۱۳۹۸
فرماندار رودسر :

وضعیت زباله در شهرستان رودسر به حد قرمز رسیده است

رودسر - فرماندار رودسر گفت: در حال حاضر صدها تن زباله در فضای کارخانه کمپوست این شهر دپو شده است، وضعیت زباله در شهرستان رودسر به حد قرمز خود رسیده است.