رقیه یادگاری |
افزایش ۳۲ درصدی بودجه عمرانی شهرستان خنداب طی سال جاری ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی :

افزایش ۳۲ درصدی بودجه عمرانی شهرستان خنداب طی سال جاری

اراک - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از رشد ۳۲ درصدی بودجه عمرانی شهرستان خنداب در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

اتمام ۲۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان مرکزی تا پایان سال ۱۷ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی :

اتمام ۲۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان مرکزی تا پایان سال

اراک - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از اتمام  ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان با ۳۵۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری تعریف شده تا پایان سال خبر داد.