روئین |
روستای گردشگری روئین معدن تولید ثروت است ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

روستای گردشگری روئین معدن تولید ثروت است

مقام عالی دولت در شهرستان اسفراین در دومین جشنواره گردشگری عسل روئین ضمن برشماری ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی روستای روئین گفت: این روستا معدن تولید ثروت برای مردم استان و شهرستان است اسفراین – به گزارش انتهاج ، طاهر رستمی، فرماندار در آستانه هفته دولت، در دومین جشنواره گردشگری عسل روستای روئین اظهار داشت: روستای […]