روحانیت |
الزام تقویت ارتباط قوی نیروی انتظامی با نهاد روحانیت ۱۱ مهر ۱۳۹۸

الزام تقویت ارتباط قوی نیروی انتظامی با نهاد روحانیت

شیراز- نماینده ولی فقیه در فارس بر لزوم ایجاد ارتباط قوی بین نهاد روحانیت و نیروی انتظامی تاکید کرد.