روزبه دادجو |
کمیسیون ماده پنج شهرهای استان خراسان شمالی برگزار شد ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

کمیسیون ماده پنج شهرهای استان خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی ، روزبه دادجو گفت: این جلسات با حضور معاون عمرانی استاندار ،مدیرکل راه و شهرسازی استان ،شورای شهر ، شهرداران و دیگر مسئولان عضو کمیسیون در محل سالن جلسات دفتر معاون عمرانی استاندار برگزار شد. […]

بررسی پروژه بافت فرسوده حکیم در کمیته فنی شیروان در راه و شهرسازی خراسان شمالی ۰۷ مرداد ۱۳۹۸

بررسی پروژه بافت فرسوده حکیم در کمیته فنی شیروان در راه و شهرسازی خراسان شمالی

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی خراسان شمالی روزبه دادجو گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیته تشکیل و پروژه بافت فرسوده حکیم شیروان به کمیسیون ماده ۵ احاله گردید. دادجو اظهار کرد :در جلسه کمیته فنی شهر شیروان ۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: […]