روز خبرنگار |
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاج ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاج

بجنورد – به گزارش پایگاه خبری انتهاج ؛ به مناسبت روز خبرنگار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و معاونت امور فرهنگی و رسانه ای و کارشناس امور رسانه فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاج بازدید کردند.