رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان |
تشکیل ۹۷ پرونده قاچاق چوب و زغال بلوط در شهرستان لردگان ۱۵ دی ۱۳۹۸
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان :

تشکیل ۹۷ پرونده قاچاق چوب و زغال بلوط در شهرستان لردگان

شهر کرد - رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان از تشکیل 97 پرونده قاچاق چوب و ذغال جنگلی بلوط از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.