رییس ستاد انتخابات استانداری زنجان |
ثبت نام ۲۷ نفر در استان زنجان برای انتخابات مجلس یازدهم ۱۲ آذر ۱۳۹۸
رییس ستاد انتخابات استانداری زنجان :

ثبت نام ۲۷ نفر در استان زنجان برای انتخابات مجلس یازدهم

زنجان - رییس ستاد انتخابات استانداری زنجان از ثبت نام ۲۷ نفر در استان زنجان برای انتخابات مجلس یازدهم خبر داد.