رییس ستاد انتخابات خراسان جنوبی |
وجود بیش از ۳۳ هزار رای اولی در خراسان جنوبی ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
رییس ستاد انتخابات خراسان جنوبی :

وجود بیش از ۳۳ هزار رای اولی در خراسان جنوبی

بیرجند - رییس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: ۳۳ هزار و ۴۲۷ نفر در استان رای اولی هستند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۱۱۳ نفر را پسران و ۱۶ هزار ۳۱۴ نفر را دختران تشکیل می‌دهند.