زاه اندازی ۱۸۵ شعبه در مرکز شهرستان زنجان |
راه اندازی ۲۶۵ شعبه اخذ رای در شهرستان زنجان ۱۲ دی ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان زنجان :

راه اندازی ۲۶۵ شعبه اخذ رای در شهرستان زنجان

زنجان - فرماندار شهرستان زنجان از راه اندازی ۲۶۵ شعبه اخذ رای در شهرستان زنجان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.