زدن ماسک بر روی صورت به‌هیچ عنوان از اولویت‌های پیشگیری نیست |
هیچ مورد مثبتی از بیماری کرونا در استان اصفهان گزارش نشده است ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

هیچ مورد مثبتی از بیماری کرونا در استان اصفهان گزارش نشده است

اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هنوز هیچ مورد مثبتی از بیماری کرونا در استان اصفهان گزارش و تایید نشده است.