زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی |
آفت جامعه، گرفتار شدن به سوء تدبیر و مدیریت است ۲۲ آذر ۱۳۹۸
امام جمعه بجنورد :

آفت جامعه، گرفتار شدن به سوء تدبیر و مدیریت است

بجنورد - امام جمعه بجنورد گفت: حسن تدبیرعاملی برای رونق زندگی مسلمانان است و آفت جامعه و زندگی فردی و اجتماعی گرفتار شدن به سوء تدبیر و مدیریت است.