ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرک رز |
تخریب ۲۴ واحد ویلای غیرمجاز در یک روستای نور ۱۴ آذر ۱۳۹۸
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان نور :

تخریب ۲۴ واحد ویلای غیرمجاز در یک روستای نور

نور - دادستان عمومی وانقلاب شهرستان نور از تخریب ۲۴ ویلای غیرمجاز درخارج از بافت در روستای کارده گرکلاه شهرستان خبر داد.