سازمان بهداشت سلامت بجنورد |
لزوم جلوگیری آب و فاضلاب شهری از رهاسازی آب در سطح کوچه ها ۰۳ مهر ۱۳۹۸
رئیس شبکه بهداشت بجنورد تاکید کرد:

لزوم جلوگیری آب و فاضلاب شهری از رهاسازی آب در سطح کوچه ها

بجنورد - رئیس شبکه بهداشت بجنورد گفت: آب و فاضلاب شهری برای جلوگیری از رها سازی آب ها در سطح کوچه های حاشیه شهر پای کار بیاید.