سازمان ساتبا |
افتتاح نیروگاه خورشیدی شمس  شهر نیر در شهرستان تفت ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با سفر وزیر نیرو به یزد انجام شد؛

افتتاح نیروگاه خورشیدی شمس شهر نیر در شهرستان تفت

یزد- نیروگاه خورشیدی شمس نیر با ظرفیت تولیدی پنج مگاوات افتتاح شد.