سالن گلشن |
پتروشیمی خراسان واحد نمونه ایمنی شد . ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

پتروشیمی خراسان واحد نمونه ایمنی شد .

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از شستا، در همایش روز جهانی صنعت و معدن که در سالن گلشن با حضور مشاور بین الملل وزیر صمت، نماینده ولی فقیه استان، معاون سیاسی استاندار و سایر مقامات استانی برگزار شد از پتروشیمی خراسان به عنوان شرکت نمونه ایمنی در خراسان شمالی تقدیر شد. فیاض زاهد مشاور […]

پتروشیمی خراسان واحد نمونه ایمنی شد . ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

پتروشیمی خراسان واحد نمونه ایمنی شد .

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از شستا، در همایش روز جهانی صنعت و معدن که در سالن گلشن با حضور مشاور بین الملل وزیر صمت، نماینده ولی فقیه استان، معاون سیاسی استاندار و سایر مقامات استانی برگزار شد از پتروشیمی خراسان به عنوان شرکت نمونه ایمنی در خراسان شمالی تقدیر شد. فیاض زاهد مشاور […]

پتروشیمی خراسان واحد نمونه ایمنی شد . ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

پتروشیمی خراسان واحد نمونه ایمنی شد .

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از شستا، در همایش روز جهانی صنعت و معدن که در سالن گلشن با حضور مشاور بین الملل وزیر صمت، نماینده ولی فقیه استان، معاون سیاسی استاندار و سایر مقامات استانی برگزار شد از پتروشیمی خراسان به عنوان شرکت نمونه ایمنی در خراسان شمالی تقدیر شد. فیاض زاهد مشاور […]