سامانه سرد و بارشی تا ظهر روز شنبه بر استان حاکم بوده |
تعطیلی مدارس تمام مقاطع تحصیلی نوبت بعدازظهر اردبیل ۰۵ بهمن ۱۳۹۸

تعطیلی مدارس تمام مقاطع تحصیلی نوبت بعدازظهر اردبیل

اردبیل - تمام مقاطع تحصیلی نوبت بعد از ظهر شهرستان اردبیل با تداوم بارش برف تعطیل اعلام شد.