سامان و بن |
راه اندازی ۱۴۶ شعبه اخذ رای در شهرکرد ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار شهرکرد :

راه اندازی ۱۴۶ شعبه اخذ رای در شهرکرد

شهرکرد - فرماندار شهرکرد از زاه اندازی 146 شعبه اخذ رای در این شهرستان خبر داد و گفت: این شهرستان برای امر برگزاری کامل انتخابات آماده شده است.