ستاددیه |
آزادی ۳۲ مددجو جرایم غیر عمد از زندان های استان مازندران ۲۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری مازندران :

آزادی ۳۲ مددجو جرایم غیر عمد از زندان های استان مازندران

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت :  ۷۴۵ نفر زندانی جرایم غیرعمد نیازمند حمایت خیران هستند که خوشبختانه زمینه آزادی ۳۲ مددجو جرایم غیر عمد از زندان های مازندران فراهم شد.