ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین |
پرداخت ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان قزوین ۲۴ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین :

پرداخت ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان قزوین

قزوین - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از پرداخت 118 میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب از شهریور ماه امسال تاکنون به ۵۱ متقاضی خبر داد.