ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد |
عدم وجود زیرساختهای اساسی مثل آب و برق برای صنایع در شهرستان های محروم یزد ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

عدم وجود زیرساختهای اساسی مثل آب و برق برای صنایع در شهرستان های محروم یزد

یزد- رییس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: عمده صنایع استان یزد در مسیر مهریز تا اردکان قرار دارند که امروز با مشکل مواجه هستند و نیاز است برخی از این صنایع را به شهرستانها به ویژه شهرستانهای محروم منتقل کنیم اما عدم وجود زیرساختهای اساسی مثل آب و برق مانع شده است.