ستاد ملی مبارزه با کرونا |
روزانه ۴۰ تا ۷۰ نفر با علائم بیماری های تنفسی مشکوک به کرونا بستری می شوند ۰۴ فروردین ۱۳۹۹
رییس بیمارستان شهید صدوقی یزد

روزانه ۴۰ تا ۷۰ نفر با علائم بیماری های تنفسی مشکوک به کرونا بستری می شوند

رییس بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: بیمارستان شهید صدوقی یزد مرکز اصلی پذیرش و بستری بیماران کرونایی و مشکوک به کرونا در استان یزد است.

هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی با ستاد ملی مبارزه با کرونا است ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
رییس جمهور :

هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی با ستاد ملی مبارزه با کرونا است

تهران - رییس جمهوری گفت: هیچ تصمیمی برای قرنطینه محل یا شهری مطرح نیست، تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی و یا ایجاد هرگونه محدودیت به خاطر کرونا با ستاد ملی مبارزه با کرونا است.