ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان البرز |
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در استان البرز ۱۶ آذر ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان البرز :

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در استان البرز

کرج - رئیس کل دادگستری استان البرز از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در استان خبر داد.