سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
افزایش آمار فوتی‌های ناشی از مسمومیت الکلی در اهواز به ۲۲ نفر ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز :

افزایش آمار فوتی‌های ناشی از مسمومیت الکلی در اهواز به ۲۲ نفر

اهواز - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مسمومیت ۲۶۵ نفر بر اثر مسمومیت الکلی در اهواز و فوت ۲۲نفر از آنان خبر داد.

مرگ ۷ اهوازی در پی مسمومیت با الکل ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز :

مرگ ۷ اهوازی در پی مسمومیت با الکل

خوزستان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرگ هفت نفر در اهواز به دلیل مسمومیت با الکل خبر داد.