سخنگوی دولت |
تعطیلی تهران در روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
سخنگوی دولت :

تعطیلی تهران در روز دوشنبه

تهران - سخنگوی دولت گفت: هیئت وزیران فردا دوشنبه ۱۶ دی ماه را در استان تهران و روز سه شنبه ۱۷ دی ماه را در استان کرمان تعطیل اعلام کرد.