سردار حسین اشتری |
کاهش ۱۳ درصدی تصادفات در استان اصفهان ۰۲ آبان ۱۳۹۸
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:

کاهش ۱۳ درصدی تصادفات در استان اصفهان

اصفهان - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کاهش ۱۳ درصدی تصادفات در استان اصفهان خبر داد.