سردار روح الامین قاسمی |
دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان ۱۴ آذر ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی گلستان :

دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان

رامیان - فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق اماکن خصوصی در رامیان خبر داد.

کشف ۱۶۵ کیلوگرم تریاک در رامیان ۱۰ آذر ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی گلستان :

کشف ۱۶۵ کیلوگرم تریاک در رامیان

گرگان - فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۱۶۵ کیلوگرم تریاک در محور «النگ» رامیان خبرداد.

۵۰۰ کیلوگرم تریاک در گلستان کشف شد ۱۱ آبان ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی گلستان :

۵۰۰ کیلوگرم تریاک در گلستان کشف شد

گرگان - فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف ۵۰۰ کیلوگرم تریاک در خودروی سمند خبرداد.